Lamers Rioolreiniging B.V.

Ontstoppen en reinigen duikers/persleidingen

Een goed watermanagement in de Noordoostpolder is belangrijk. Het doorspuiten en reinigen van duikers en persleidingen zijn werkzaamheden die regelmatig voorkomen.

Duikers zorgen voor een juiste af- en toevoer van water. Met de hogedruk machine kunnen alle duikers met een diameter tot 1000 mm doorgespoten en gereinigd worden. De hogedruk machine is gebouwd op een 4x4, waardoor ook onverhard terrein geen probleem is.

Persleidingen (drukleiding) worden vaak toegepast in het buitengebied. Bij persriolering komt het afvalwater in een pompput terecht. Vanuit deze put wordt het afvalwater onder druk in een volledig gevulde leiding (persleiding) gepompt. Via de persleiding gaat het afvalwater vervolgens naar het ‘gewone’ gemeentelijke rioolstelsel. Om persleiding optimaal te laten functioneren is het belangrijk de persleidingen hiervan regelmatig te reinigen. Zo voorkomt u dat de drukriolering verstopt raakt.

Duikers doorspuiten met hogedruk machine
Duikers reinigen
Persleidingen reinigen
Copyright © Lamers Rioolreiniging 2023 - Gerealiseerd door NUGTR